برای رسیدن به غار خربس حدودا 14 کیلومتر از قشم خارج شدیم. به سمت جنوب جزیره قشم و از طریق جاده دریا و دافاری وارد روستای خربس شدیم. در سمت جنوبی جاده توی ارتفاعات این روستا غاری قراردارد که در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعات اولیه صبح تا قبل غروب خورشید با پرداخت هزینه‌ای در حدود 5 تومان قابل بازدیده. این غار به خاطر روستا به غار خربس معروف شده..

قسمت قابل توجه راجع به این غارها این است که آثاری از معماری دست‌کَند انسانی در بخش‌های مختلف دیده می‌شود که نشان از حضور مردم در این منطقه و دستکاری غار رو می‌ده. قدمتی که برای این غارها گفته می‌شه به دوره مادها برمی‌گرده. به همین علت محققین عقیده دارند این مکان روزگاری نیایشگاه مهری بوده برای ستودن الهه میترا. همچنین امروزه در این غارها خفاش‌های دم باریک زندگی می‌کنند که برای این خفاش‌های در حال انقراض، مکان بسیار مناسبی به شمار می‌رود.